De Narratieve Therapie heeft krachtige ideeën en praktijken ontwikkeld om cliënten te helpen om:

 • zich niet meer te voelen samenvallen met hun problemen (‘Het probléém is het probleem, niet de persoon’),
 • een heldere kijk te ontwikkelen t.o.v. problemen en er een positie tegenover in te nemen op basis van hun waarden, intenties, ethische posities,
 • zich bewuster te worden van wat ze (zelf) belangrijk of waardevol vinden, van hun hoop, dromen, intenties die ze voor hun leven hebben, ethische doelen, bedoelingen en doelen,
 • een rijke ervaring te krijgen van deze hoop, dromen, intenties die ze voor hun leven hebben, ethische doelen, bedoelingen en doelen,
 • initiatieven te nemen die passen bij deze hoop, dromen, waarden, intenties, …
 • onopgemerkte eigen initiatieven op te merken en met betekenis te bekleden,
 • de invloed van negatieve verhalen over zichzelf te verminderen,
 • meer te kunnen en durven zijn hoe men wil zijn,
 • bewuster te worden van de invloed van vroegere en actuele machtsverhoudingen, vanzelfsprekendheden en  onuitgesproken opvattingen over wat ‘normaal’ zou zijn,
 • vrijer te worden van de effecten van trauma.

Tijdens deze 2-daagse opleiding worden 3 gespreksleidraden uit de Narratieve Therapie voorgesteld, met handen en voeten uitgelegd en op een veilige manier uitgeprobeerd:

 • externaliserende gesprekken: helpen mensen om
  • over de eigen problemen te denken en spreken zonder dat hun zelfbeeld onnodig aangetast wordt,
  • terug meer voeling te krijgen met wat ze waardevol of kostbaar vinden,
  • een stevige positie in te nemen tegenover het probleem (en de context die het probleem in de hand werkt).
 • gesprekken rond positieve ervaringen of initiatieven: helpen mensen om
  • positieve ervaringen of initiatieven te identificeren en met betekenis te bekleden,
  • voeling te krijgen met bepaalde mogelijkheden en eventuele richtingen waar men uit zou kunnen gaan,
  • en stappen te zetten in een richting die men aanvoelt als zinvol.
 • her-verhalende gesprekken: helpen mensen om
  • naast het ‘probleemverhaal’ een alternatief (geprefereerd) verhaal te ontwikkelen rond belangrijke thema’s,
  • aspecten van de eigen geschiedenis rond deze thema’s met elkaar te verbinden,
  • zodat ze een rode draad in hun leven gaan ervaren die inspiratie geeft voor volgende stappen.

Wanneer je overweegt om de Jaaropleiding Narratieve Therapie te volgen is het een goed idee om eerst deze 2-daagse workshop te volgen.

Wanneer en waar:

 • Op 24-25 september 2020 van 9u30 tot 16u30 (en ik start ook écht om 9u30).
 • Locatie: parochiecentrum in St.-Pietersaalststraat 74, 9000 Gent (= 1km van Station Gent-Sint-Pieters = 13′ wandelen of 5′ met tram 2 of 4 (vertrekken op perron 17 = als je buiten komt vooraan station Gent-Sint-Pieters aan de tramsporen aan je rechterkant)

Prijs en inschrijving:

De prijs van deze workshop bedraagt € 280,00. Hierin zijn een syllabus, gespreksspiekbriefjes, drank en broodlunch inbegrepen.

Volzet. Inschrijven niet meer mogelijk. Wel op 28-29 januari 2021.

Johan Van de Putte (psycholoog) werkt als psychotherapeut.  Hij volgde opleiding bij Michael White en behaalde het ‘International Post Graduate Diploma in Narrative Approaches to Therapy and Community Work’ aan het Dulwich Centre in Adelaide (Australië). Sinds 2008 geeft hij opleiding in narratieve therapie.

NIEUWSBRIEF

Wil je een mailtje krijgen bij nieuwe workshops of jaaropleiding?

Je kan je steeds uitschrijven. Powered by ConvertKit