Narratieve therapie is de naam voor een respectvolle benadering van helpende gesprekken met een sterke focus op kwaliteiten, vaardigheden en waarden.

Het is een krachtgerichte, empowerende begeleidingsvorm die ook ruimte creëert voor wat moeilijk of pijnlijk is. Narratieve inspiratie – ontwikkeld door Michael White – brengt zuurstof voor hulpverlener en hulpvrager.

Ze sterkt mensen om stappen te zetten die passen bij wat van tel is voor hen en bij wie zij willen zijn.

Mensen worden geholpen om op verhaal te komen, maar dan op verhalen die hen sterker maken en hen terug in hun waarde plaatsen.

Deze manier van werken sterkt mensen in de cliëntpositie maar verrijkt ook  de hulpverleners: zij worden zelf ook geraakt door de verhalen die cliënten – met hun hulp – ontwikkelen.

Dit model wordt gebruikt door hulpverleners uit de geestelijke gezondheidszorg, welzijnswerk, ouderenzorg, bijzondere jeugdzorg, gehandicaptenzorg, bemiddeling, adoptie, straathoekwerk, dader- en slachtofferhulpverlening, CLB, loopbaanbegeleiding,…

Het leent zich tot het werken met kinderen en volwassenen, individuen, koppels, gezinnen en met gemeenschappen.

Wat doen narratief geïnspireerde hulpverleners?

Zo spreken met mensen over de problemen waar ze mee worstelen dat er zo weinig mogelijke onbedoeld negatieve effecten zijn van dat spreken.

Ruimte creëren om te denken en spreken over

  • problemen en hun effecten,
  • factoren die de problemen in de hand werken (zowel heel concrete als bredere contextfactoren).

Het ook mogelijk maken om te denken en spreken over

  • wat men belangrijk en kostbaar vindt,
  • waar men op hoopt en naartoe wil leven,
  • vaardigheden en waardevolle inzichten en kennis.

Bijdragen tot een rijke beschrijving hiervan zodat dit leidt tot een groter vertrouwen in zetten van stappen in de richting van wat men belangrijk vindt en het gebruik van bepaalde inzichten en kennis.

Mensen helpen om betekenisvolle rode draden in hun geschiedenis en leven te ervaren, die een basis worden voor hun denken en voor verdere stappen.

Bijdragen tot het zich verbonden weten met andere mensen rond belangrijke waarden en intenties.

Leestips

Artikels

Films