Home

Narratieve therapie is een respectvolle benadering van helpende gesprekken met een sterke focus op kwaliteiten, vaardigheden en waarden. 

Het is een krachtgerichte, empowerende begeleidingsvorm, zinnig voor een brede waaier van problemen of beperkingen.

Mensen worden geholpen om op verhaal te komen, maar dan op verhalen die hen sterker maken en hen terug in hun waarde plaatsen.

Narratieve therapie is krachtgericht maar creëert ook ruimte voor wat moeilijk of pijnlijk is.

Deze manier van werken sterkt mensen in de cliëntpositie maar verrijkt ook  de hulpverleners: zij worden zelf ook geraakt door de verhalen die cliënten - met hun hulp - ontwikkelen.

Dit model wordt gebruikt door hulpverleners uit psychiatrie, welzijnswerk, ouderenzorg, bijzondere jeugdzorg, gehandicaptenzorg, bemiddeling, adoptie, straathoekwerk, dader- en slachtofferhulpverlening, CLB, loopbaanbegeleiding,... 

Het leent zich tot het werken met kinderen en volwassenen, individuen, koppels, gezinnen en met gemeenschappen. 

Johan Van de Putte (info@narratievetherapie.be)

Jean François Millet, Des glaneuses (Arenleessters), 1857


© Johan Van de Putte 2015